Електронна реєстрація учасників для Ваших заходів!

Реєстрація онлайн

Форма реєстрація персонально для Вашого заходу

Підтвердження на email

Автоматичне повідомлення учасникам про успішну реєстрацію

Адмін-панель зі всіма даними

Список учасників та їх активність, статистика з можливістю експорту даних

Сертифікати учасників

Генерація сертифікатів в PDF та їх автоматична розсилка на email

Shopping Basket